ابلاغ حکم دهیاران بخش مرکزی بابل توسط بخشدار مرکزی


ابلاغ حکم دهیار دیودشت توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و باحضور کارشناس بخشداری و رییس شورا