ابلاغ حکم دهیاران بخش مرکزی بابل توسط مهندس حاجی اسماعیلی


ابلاغ حکم دهیار روستای قائمیه توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی