ابلاغ حکم دهیاران روستاهای بخش مرکزی بابل


ابلاغ حکم دهیاران روستاهای رمنت ، پایین کهلودشت ، استردیکلا توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی در بخشداری مرکزی بابل…