ابلاغ حکم دهیاران روستاهای سلطان محمدطاهر ، گله کلا مرزون آباد و اله رودبار


ابلاغ حکم دهیاری دهیاران محترم روستاهای سلطان محمدطاهر ، گله کلا مرزون آباد و اله رودبار توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور کارشناس محترم بخشداری ، اعضای محترم شورای اسلامی بخش و شوراهای اسلامی این روستاها