ابلاغ حکم دهیاران روستاهای موزیگله ، حمزه کلای شش پل و چاری توسط بخشدار مرکزی


ابلاغ حکم دهیاری دهیاران محترم روستاهای موزیگله ، حمزه کلای شش پل و چاری توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور کارشناس محترم بخشداری ، اعضای محترم شورای اسلامی بخش و شوراهای اسلامی این روستاها