ابلاغ حکم دهیاران روستاهای هتکه پشت و کپورچال توسط بخشدار مرکزی


ابلاغ حکم دهیاران کپورچال و هتکه پشت توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و با حضور عضو محترم شورای بخش ، روسای شوراهای اسلامی کپورچال و هتکه پشت و کارشناس محترم بخشداری