ابلاغ حکم دهیاری های نوشیروانکلا و شیخ محله توسط بخشدار مرکزی


دهیار محترم شیخ محله
دهیار محترم نوشیروانکلا

انتصاب حکم دهیاران محترم روستاهای نوشیروانکلا و شیخ محله توسط مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و باحضور کارشناس محترم بخشداری