اخبار کرونایی بابل


بستری ۶۴ بیمار جدید و ترخیص ۶۲ بیمار/ بستری کل ۳۱۲

روابط‌ عمومی و امور بین‌الملل «دانشگاه علوم پزشکی بابل»:
?در حال حاضر ۳۱۲ بیمار مشکوک به كرونا در بیمارستان‌های بابل بسترى هستند.
?در ۲۴ ساعت گذشته ۶۴ بیمار جدید بستری و ۶۲ بیمار هم ترخیص شدند.
?۴۲ بیمار در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

#من_ماسک_میزنم

#فاصله_گذاری_پویا

#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت


برچسب ها :