ادای احترام به مقام والای شهدای گنج افروز


? ادای احترام به مقام والای شهدای گنج افروز .

مهندس ولی زاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل

دکتر کریمی نماینده محترم مردم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی

و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، شیرچی رییس شورای بخش
با حضور بر مزار شهدای گنج افروز به مقام والای این شهدا ادای احترام کردند …

? سیدرضا مقیمی درزی

سه شنبه : ۲۹ تیر ۱۴۰۰