اطلاعات تماس


آدرس : مازندران بابل میدان ولایت فرمانداری بابل

تلفن روابط عمومی : ۰۱۱۳۲۲۰۲۹۵۷

فکس : ۰۱۱۳۲۲۰۲۹۵۷

ایمیل : info@farmandari-babol.ir

کد پستی : ۴۷۱۷۶۶۹۷۴۹

شماره پیام کوتاه : ۵۰۰۰۲۲۱۰۰۰۱۰۸۲