افتتاحیه آسفالت خیابان اصلی روستای گله کلا مرزون آباد


آسفالت خیابان اصلی روستای گله کلا مرزون آباد توسط امام جمعه محترم امیرکلا بهمراه دکتر کریمی و سردار سعادتی نمایندگان محترم مردم شهرستان بابل ، مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس بنیاد مسکن ، شهردار محترم امیرکلا و همراهان افتتاح شد…

شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۰