افتتاح خانه محروم روستای پایین گنج افروز با حضور بخشدار مرکزی…؛


آئین افتتاح خانه محروم در روستای پایین گنج افروز باحضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل بهمراه رییس محترم کمیته امداد امام خمینی شهرستان ، معاون محترم بازسازی و مسکن روستایی استان ، رییس محترم بنیادمسکن شهرستان و جمعی از خیرین و مردم شریف گنج افروز برگزار شد؛ گفتنی است که این منزل در متراژی حدود ۷۰ مترمربع با هزینه ای بالغ بر ۳/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل سیصد وهفتادمیلیون تومان بامساعدت بنیادمسکن وکمیته امداد امام خمینی ره بابل وخیرین عزیز وباهمت گروه جهادی شهدای گنج افروز وبامسولیت مرکزنیکوکاری حضرت امیرالمومنین( ع) این روستا ساخته شده است.

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰