افتتاح طرح ماپ در روستای علمدار


افتتاح طرح ماپ در روستای علمدار با حضور دکتر غلامی مدیرکل امور محترم روستایی و شوراهای استانداری مازندران

?به گزارش مطالبات مردمی ، در راستای تاکید استاندار مازندران مبنی بر اجرای طرح ماپ در کلیه روستاهای مازندران، صبح امروز اجرای این طرح با حضور دکتر غلامی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل، قدمی مدیرعامل شرکت شهاب صنعت نمونه سبز و مجری طرح ، شرمی دهیار و اعضای شورای روستا و شورای بهداشتی علمدار
در این روستا آغاز شد.

?در این مراسم دکتر غلامی با اشاره به اینکه ساماندهی پسماند یکی از دغدغه های جدی استاندار مازندران است اجرای این طرح را یک فرصت استثنایی برای روستاها جهت ساماندهی پسماند برشمرد و خواستار مشارکت کلیه دهیاران مازندران در اجرای این طرح شد.

?غلامی همچنین از اهتمام و پشتکار دهیار و شورای علمدار جهت اجرای این طرح تقدیر کرد.