افتتاح پروژه راه روستایی روستای شمشیرمحله مرزون آباد


افتتاح و بهره برداری پروژه راه روستایی شمشیر محله
با حضور دکتر سلگی معاون محترم سیاسی امنیتی استانداری مازندران و نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی بهمراه مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، رییس محترم خزانه استان ،معاون محترم سیاسی فرمانداری ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم بنیاد مسکن شهرستان ، رییس و اعضای شورای اسلامی بخش ، روسای دفاتر نمایندگان محترم ، رییس و اعضای شورای اسلامی روستای شمشیرمحله افتتاح گردید.