امروز ۱۷ مهر ۱۴۰۰ ، جلسه کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی…؛


جلسه کمیته تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، نماینده محترم شورای بخش و کارشناس بخشداری و مسئولین مالی و فنی دهیاریها در بخشداری مرکزی بابل برگزار شد.

شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰