اهدای جام تیم قهرمان جام والیبال کارکنان امیرکلا با حضور بخشدار مرکزی


پایان مسابقات جام والیبال کارکنان امیرکلا با قهرمانی اداره ورزش

اولین دوره مسابقات والیبال کارکنان شهر امیرکلا جام فجر و یادبود شهید شعبانعلی (وحید) طالبیان درزی به همت هیات والیبال شهر امیرکلا با شرکت ۸ تیم برگزار شد که در نهایت اداره ورزش امیرکلا توانست به مقام قهرمانی دست پیدا کند. تیم کانون مهندسین و شرکت کیافرین نیز به ترتیب مقام دوم و سوم این دوره از مسابقات را به خود اختصاص دادند.در این مراسم اهدای جام با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی برگزار شد.