اهدای زمین در روستای منصورکنده جهت احداث ساختمان دهیاری…؛


حضور خانواده خیر نیک اندیش سرکار خانم مریم رجبی منصور و آقای شعبان حسن پور و اهدای زمین بمتراژ ۱۸۰ متر در روستای منصور کنده جهت احداث دهیاری در حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم شورای اسلامی بخش و… در بخشداری مرکزی بابل…

یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۰