اهدا تفاهم نامه به تعداد ۳۴ دهیاری در راستای طرح زراعت چوب


اهدا تفاهم نامه به تعداد ۳۴ دهیاری در راستای طرح زراعت چوب با حضور مهندس زاهدپاشا معاون محترم برنامه ریزی فرمانداری ، مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، دهیاران محترم مجری طرح ، معاونین محترم جهاد کشاورزی ، روسای محترم مراکز خدمات کشاورزی بیشه شمالی و جنوبی ، کارشناس محترم منابع طبیعی و… در سالن جلسات فرمانداری بابل برگزار شد.