اولین جلسه ماهانه دهیاران بخش مرکزی در سال ۱۴۰۰


اولین جلسه ماهانه دهیاران بخش مرکزی در سال ۱۴۰۰٫

این جلسه در سالن جلسات فرمانداری ویژه شهرستان بابل

به ریاست مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی

و با حضور رییس شورای اسلامی بخش و سرپرستان دهیاریها
برگزار گردید .

در این جلسه:
۱- تهیه شناسنامه روستا
۲- گرامیداشت اربعین حسینی
۳- هفته دفاع مقدس و فضاسازی روستا
۴- همدلی و همراهی با عزیزان شورای اسلامی روستا در راستای شرح وظیفه
۵- همکاری و هماهنگی با تسهیلگران بنیاد برکت در صورت مراجعه به روستا
۶- شناسایی ظرفیت های روستا در قالب طرح های اقتصادی
۷- معرفی افراد در طرح کمیته امداد و بهزیستی
و…

مورد بحث قرار گرفت.

? سیدرضا مقیمی درزی

یکشنبه ۴ مهر ۱۴۰۰