بازدید از روستاهای خسارت دیده طوفان مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ با حضور آقای نجار


بازدید از روستاهای خسارت دیده ظوفان مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ که با حضور آقای نجار رییس مدیریت بحران وزارت کشور ، جعفر آقاجان نتاج معاون عمرانی و برنامه ریزی فرمانداری ویژه بابل ، محمد حاجی اسماعیلی بخشدار مرکزی ، صالحیان رییس شورای اسلامی بخش مرکزی بابل ، مهندس روحی رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان بابل در روستاهای بخش مرکزی انجام پذیرفت .
خاطر نشان می سازد در این بازدید میزان خسارت طوفان در روستاهای بخش مرکزی برآورد هزینه شد که آقای نجار در خصوص چگونگی بازپرداخت تسهیلات گفتند : علاوه بر ایرانیت های توزیع شده بین خسارت دیدگان طوفان ، در آینده نزدیک  مبلغی هم را به عنوان وام های بلاعوض وکم بهره به منزل های تخریب شده ۵۰ درصد به بالا که توسط بنیاد مسکن کارشناسی شده پرداخت خواهد شد.