بازدید از روستای استردیکلا بابت حل اختلاف مرزی روستاهای گرجی آباد و استردیکلا


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، رئیس محترم بنیاد مسکن و نماینده محترم شورای بخش مرکزی بابل به همراه شورا و دهیار از روستای استردیکلا بابت حل اختلاف مرزی بین دو روستای استردیکلا و گرجی آباد بازدید کردند.