بازدید از طرح هادی روستای بالابیشه سر


بازدید از طرح هادی روستای بالا بیشه سر با حضور مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم بنیاد مسکن و نایب ریس محترم شورای اسلامی بخش