بازدید از محور بابل قائمشهر جهت آماده سازی طرح کاشت درخت


حضور و بازدید آقای زاهدپاشا معاون محترم برنامه ریزی فرمانداری بهمراه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و باحضور نمایندگان محترم راهداری و جهاد کشاورزی ، رییس و عضو شورای اسلامی بخش ، دبیر دهیاران از اماده سازی طرح کاشت درخت در مبادی ورودی از سمت بابل به قائم شهر و بلعکس