بازدید از مشکلات حوزه راهداری روستای پایین گنج افروز


بخشدار محترم مرکزی مهندس حاج اسماعیلی و ریاست محترم راهداری شهرستان بابل از مشکلات حوزه راهداری روستای پایین گنج افروز اعم از آبگرفتگی معابر و آسفالت بریدگی روستا بازدید کردند.