بازدید از پروژه آسفالت جاده بابل به سیمرغ…؛


بازدید دکتر کریمی عضو محترم هیات رییسه مجلس و نماینده مردم بابل بهمراه مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم راهداری ، دهیار و شورای سلطان محمد طاهر از پروژه اسفالت محور بابل به سیمرغ…؛