بازدید از پروژه طرح هادی آغوزبن


بازدید جناب دکتر کریمی نماینده محترم بابل و معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل و مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم اداره راهداری و رئیس محترم اداره آب و رئیس محترم شورای بخش مرکزی و شورا و دهیار محترم روستا از پروژه شروع بکار طرح هادی برای احداث جدول و کانیو و مشکلات محل و آبندان روستای آغوزبن