بازدید از کارخانه حیدر نژاد بیشه سر


بازدید مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل بهمراه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم جهاد کشاورزی شهرستان ، رییس محترم مرکز خدمات بیشه شمالی ، شورای اسلامی و دهیار روستای بیشه سر از کارخانه اماده به کار اقای حیدرنژاد با هزینه کرد کلی بیست و پنج میلیارد تومانی