بازدید از کارگاه ظروف سفالی روستای پایین بیشه سر


مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل بهمراه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رؤسای محترم راهداری و شورای بخش و دهیار از کارگاه کارآفرینی صنایع دستی ظروف سفالی و … که تعداد پنج نفر از بانوان سرپرست خانوار رو مشغول کرده بود بازدید کردند در این بازدید معاون استاندار ضمن هماهنگی با رییس کمیته امداد در خصوص تسهیلات ، رییس اداره پست در خصوص اجاره مکان و … و همچنین تاکید بر توسعه همه جانبه در ایجاد اشتغال و توسعه صنایع در روستاها و حمایت دولت در این زمینه را خواستار گردیدند.

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰