بازدید بخشدار محترم مرکزی از ساخت و ساز غیرمجاز روستای قمی کلا


بازدید از ساختمان در حال احداث در روستای قمی کلا و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۹۹ با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، رییس بنیاد مسکن و رییس شورای بخش مرکزی…