بازدید بخشدار محترم مرکزی بابل به همراه رئیس راهداری بابل


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل به همراه مهندس ابراهیمی رئیس محترم اداره راهداری و حمل و نقل شهرستان بابل و دهیار و شورای اسلامی روستا از اجرای پروژه آسفالت مسیر استردیکلا به چمازکلا بازدید کردند…