بازدید بخشدار مرکزی از احداث آرامساز محور جاده قدیم آمل به بابل


احداث آرامساز در مسیر جاده قدیم بابل به آمل با حضور مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم نیروی انتظامی شهرستان ، رییس محترم پلیس راه ، عضو محترم شورای بخش و مسئول فنی دهیاری در محدوده روستای اسبوکلا