بازدید بخشدار مرکزی از روستای استردیکلا


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل از زمین اهدائی خانواده محترم خدادادی به دهیاری و شورای اسلامی استردیکلا بازدید کردند.