بازدید بخشدار مرکزی از روستای اله رودبار…


بازدید میدانی مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی به همراه شورای اسلامی و دهیار روستا از نحوه عقب نشینی ، جهت اجرای فاز دوم طرح هادی روستای الله رودبار…

جمعه مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۰