بازدید بخشدار مرکزی از عرصه زراعت چوب روستاهای هریکنده ، علمدار و هتکه پشت


مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رئیس محترم شورای بخش، کارشناسان منابع طبیعی و رئیس مرکز از عرصه زراعت چوب روستاهای هریکنده،علمدار و هتکه پشت به همراه نمایندگان و دهیاران روستاها بازدید کردند.
?️مرکز جهاد کشاورزی بیشه جنوبی
? سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰