بازدید بخشدار مرکزی از محور بابل-سیمرغ


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بهمراه رؤسای دفاتر نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، رئیس محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای ، رئیس محترم شورای بخش مرکزی ، سر ناظر استانی پروژه ، پیمانکار پروژه و دهیار محترم روستای سلطان محمد طاهر از محور بابل سیمرغ بازدید کردند.

در این بازدید تأکید بر تسریع پروژه ، حضور دستگاه خدمات رسان از جمله برق ، گاز ، مخابرات ( فیبر نوری) جهت حفظ و جانمایی تاسیسات خود در مسیر پروژه ، تاکید بر اخذ اعتبارات ملی و استانی جهت اتمام پروژه با کمک نمایندگان محترم و کمیته برنامه ریزی شهرستان ، کمک و مساعدت در تأمین بتن مورد نیاز این محور از طریق اداره کل راهداری…