بازدید بخشدار مرکزی از مشکل آب روستای علمدار


مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل بهمراه رئیس محترم آب و فاضلاب شهرستان و همچنین دهیار محترم روستا از روند اجرایی شدن پروژه بر طرف کردن مشکل کم آبی روستای علمدار بازدید کردند.