بازدید بخشدار مرکزی از وضعیت روستای شیخ محله


صبح امروز مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از وضعیت طرح هادی روستای شیخ محله باحضور اهالی ، شورای اسلامی و دهیار محل بازدید کردند.