بازدید دکتر کریمی بهمراه بخشدار مرکزی از مسکن مهر آرزو


بازديد ميداني دكتركريمي عضو محترم هیئت رئیسه و نماینده مردم شريف شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی بهمراه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از شهرك آرزو (بخش مركزي) با همراهي معاون محترم شركت آبفاي مازندران، مديران بنياد مسكن ، آبفا، برق و مخابرات بابل و اعضاي شوراي بخش

در این بازدید ضمن ديدار صميمي با اهالي شهرک مذکور، مشکلات آن بررسی و تصميمات مقتضي جهت حل آنها نیز أخذ گردید.

۱ اردیبهشت ۱۴۰۱