بازدید فرماندار بابل از آب بندان روستای برجی خیل لنگور


بازدید فرماندار بابل از آب بندان برجی خیل لنگور

دکتر قاسم عزیززاده گرجی فرماندار محترم ویژه شهرستان بابل

به اتفاق مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی و رئیس محترم شورای بخش،مدیر محترم امور آب شهرستان بابل و تنی چند از مدیران این شهرستان از آب بندان برجی خیلی لنگور بازدید به عمل آوردند.

✴️ در این بازدید یکی از اعضای شورای اسلامی این روستا بزرگترین دغدغه مردم منطقه را لایروبی به موقع جهت جلوگیری از سیلاب های احتمالی بیان کردند.

✅ فرماندار بابل نیز در لحظه دستورات لازم پیرامون پیگیری موضوع را به مدیر امور آب شهرستان صادر نمودند.

🗓 غروب یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱