بازدید فرماندار بابل از روستای دریکنده


مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل بهمراه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم بنیاد مسکن ، رییس محترم شورای اسلامی بخش مرکزی ، رییس شورای اسلامی و دهیار دریکنده از پروژه اسفالت خیابان اصلی روستا بازدید کردند.

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰