بازدید فرماندار بابل از محل کار هیأت نظارت بخش مرکزی


مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل بهمراه مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از محل کار هیات نظارت بخش در بخشداری مرکزی بازدید کردند.