بازدید فرماندار بهمراه بخشدار مرکزی از روستای گله کلا مرزون آباد


بازدید مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل بهمراه مهندس حاج اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی از زیر سازی خیابان شریعتی تا خیابان مطهری روستای گله کلا مرزون آباد بهراه رئیس محترم بنیاد مسکن…