بازدید مسئولین از آب بندان روستای درویش خیل مرزون آباد


بازدید مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل بهمراه مدیر عامل محترم شهرک های صنعتی استان ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل و … از آب بندان مرزون آباد ( درویش خیل ) جهت ایجاد مجتمع تفریحی توریستی در این منطقه…