بازدید مسئولین از باغ گل محمدی روستای اله رودبار


مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل بهمراه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی،
رئیس محترم اداره میراث فرهنگی ، رئیس محترم خدمات کشاورزی و شورای اسلامی ، شورای ورزشی و دهیاری
از باغ گل محمدی بهشت مامطیر و کارگاه گلاب گیری مهندس رضا حسن نتاج در روستای بزرگ و شهید پرور اله رودبار بازدید کردند.