بازدید مسئولین از جاده خوشرودپی…؛


مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل بهمراه مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رؤسای محترم راهداری و شورای بخش از روند اجرای پروژه آسفالت راه روستایی خراسان محله تا سه راه قصابکلا بازدید کردند.