بازدید مسئولین از روستای سلطان محمدطاهر


بازدید سردار سعادتی نماینده محترم مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار وفرماندارویژه شهرستان بابل از جاده محور بابل به سیمرغ روستای سلطان محمد طاهر