بازدید مسئولین از روستای نخ کلا


حضور معاونین محترم سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی کشور ، کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، اداره کل سیاسی استانداری و مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، مشاور فرماندار ، رئیس اداره سیاسی فرمانداری از روستای نخ کلا