بازدید مسئولین از روستای پشت سیم


حضور معاونین و کارشناسان محترم سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، اداره کل سیاسی استانداری ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی بابل ، مشاور فرماندار ، رئیس اداره سیاسی فرمانداری از روستای پشت سیم