بازدید مسئولین از روستای کبودکلا و بررسی مشکلات روستای کبودکلا


مهندس ولیزاده معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بابل باتفاق مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم شورای بخش ، اعضای محترم شورای اسلامی و دهیار و معتمدین محلی از روستای کبودکلا بازدید کردند.

سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰