بازدید مسئولین از سالن ورزشی درحال احداث مدرسه ثانی بابل


بازدید دکتر کریمی عضو محترم هیات رییسه و نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی ، مهندس حاجی اسماعیلی بخشدار محترم مرکزی ، رییس محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان ، نماینده محترم اداره کل نوسازی مدارس و… از سالن ورزشی در حال احداث مدرسه شهید ثانی حمزه کلا…

یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰